Polskie Towarzystwo Medycyny Anti-Aging

Polskie Towarzystwo Medycyny Anti – Aging (PTMAA) rozpoczęło swą działalność jesienią 2004 roku. Decyzja o powołaniu pierwszego w Polsce stowarzyszenia poświęconego tej dziedzinie medycyny była spowodowana jej rozwojem w świecie, popartego licznymi konferencjami, w których aktywnie uczestniczyli założyciele PTMAA.

Misja Towarzystwa jest bardzo interesująca i przyszłościowa. Polega na skupieniu działalności na wczesnym zapobieganiu chorobom, wczesnej diagnostyce osób nie posiadających niepokojących objawów, wczesnemu korygowaniu wykrytych nieprawidłowości, uświadamianiu pacjentów o korzyściach utrzymywania optymalnego zdrowia.

Pacjentem korzystającym z usług w ramach tej dziedziny medycznej może każda osoba niezależnie od wieku.

Siedziba Towarzystwa mieści się w gmachu Kliniki Kolasiński w Swarzędzu, pierwszego centrum medycznego w Polsce, które zajęło się medycyną anti-aging.

W swojej działalności Towarzystwo postawiło na rozwój wiedzy w zakresie medycyny przeciwstarzeniowej, wzajemną wymianę doświadczeń oraz popularyzację tej dziedziny medycyny. Wyznaczone cele są realizowane poprzez organizowanie spotkań członków towarzystwa, konferencji naukowych , kursów i warsztatów poświęconych medycynie prewencyjnej i przeciwstarzeniowej, a także przez aktywny udział w krajowych i zagranicznych imprezach poświęconych tej gałęzi medycyny.

Członkiem towarzystwa może zostać każdy lekarz specjalista lub będący w trakcie dowolnej specjalizacji, zainteresowany medycyną przeciwstarzeniową.

Polskie Towarzystwo Medycyny Anti-Aging ściśle współpracuje z jednym z największych stowarzyszeń światowych – Europejskim Towarzystwem Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej z siedzibą w Wiedniu. Dr n. med. Anna Modelska-Ziółkiewicz pełni w nim funkcję sekretarza.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Anti-Aging tworzą:

  • Dr n. med. Anna Modelska-Ziólkiewicz – prezes
  • Dr n. med. Jerzy Kolasiński – wiceprezes
  • Dr n. med. Małgorzata Kolenda – sekretarz